Výjezdní zasedání v Pustevnách

Ve dnech 9.-12. 5. 2013 se konalo výjezdní zasedání členů Česko-polského lexikografického centra v Pustevnách na Horní Bečvě. Bylo to první společné vícedenní pracovní zasedání účastníků projektu. Zasedání se zúčastnilo 5 zástupců Univerzity Palackého, kteří se budou podílet na tvorbě mapy a slovníku, dále pak administrativní pracovník Univerzity Palackého Michaela Dadáková a 8 členů polského týmu. Po straně Univerzity Palackého se zasedání zúčastnili: Doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D., PhDr. Milena Machalová, Doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc., Mgr. Jan Jeništa, Ph.D., a Iveta Pernická. Polský tým se stavil ve složení: prof. Wojciech Chlebda, dr Irena Danecka, Barbara Chlebda, dr Franciszka Witkowska-Michna, Daniel Borysowski, dr Jadwiga Tarsa, dr Alicja Przyszlak a dr Tamara Milutina. Cílem setkání bylo doladit harmonogram realizace projektu a zejména práce ve dvou pracovních skupinách (slovníkové a mapařské). Na začátku byly vytvořeny dva pracovní týmy a zvoleni jejich vedoucí. Vedoucím kartografického týmu byl zvolen Jan Jeništa, a slovníkový tým vedl Wojciech Chlebda. Tyto týmy pak v následujících dnech pracovali v samostatných pracovních skupinách. Mapařský tým měl za úkol vytvořit a schválit návrhy na zpracování mapy, podklady si přivezli každý z partnerů zvlášť. V průběhu pobytu diskutovali a precizovali obsah mapy, výsledkem byl pak jednotný návrh zpracování a náplně mapy. Slovníkový tým měl za úkol vypracovat metodologii výběru a zpracování slovníkových hesel. Hodně se diskutovalo o rozsahu a výběru zdrojových textů. V průběhu pobytu oba týmy pracovaly nad zkušební verzí první části slovníku-Dějiny pohraničí.

W dniach 9-12. 5. 2013 odbyło się spotkanie pozamiejscowe członków Czesko-Polskiego Centrum Leksykograficznego w miejscowości Pustevny na Horní Bečvie w Republice Czeskiej. Było to pierwsze wspólne, kilkudniowe spotkanie robocze uczestników projektu.W spotkaniu wzięło udział    5 przedstawicieli Uniwersytetu Palackiego, którzy będą brać udział w tworzeniu mapy i słownika, pracownik administracyjny Uniwersytetu Palackiego  Michaela Dadáková, a także 8 członków polskiego zespołu. Ze strony Uniwersytetu Palackiego w spotkaniu wzięli udział: Doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D., PhDr. Milena Machalová, Doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc., Mgr. Jan Jeništa, Ph.D., oraz Iveta Pernická. Zespół polski przyjechał w składzie: prof. Wojciech Chlebda, dr Irena Danecka, Barbara Chlebda, dr Franciszka Witkowska-Michna, Daniel Borysowski, dr Jadwiga Tarsa, dr Alicja Przyszlak oraz dr Tamara Milutina. Celem spotkania była koordynacja harmonogramu realizacji projektu i przede wszystkim praca w dwóch grupach roboczych (słownikowej i kartograficznej). Na początku utworzono dwie grupy robocze i wybrano ich koordynatorów. Koordynatorem zespołu kartograficznego został Jan Jeništa, zaś zespołem słownikowym kierował Wojciech Chlebda.W kolejnych dniach zespoły te pracowały w samodzielnych grupach roboczych. Zadaniem zespołu kartograficznego było stworzenie i zatwierdzenie projektów opracowania mapy. Potrzebne materiały przywiózł ze sobą każdy z partnerów. W czasie spotkania zespół omawiał i precyzował zawartość mapy, czego efektem był ujednolicony projekt opracowania   i zawartości mapy. Zadaniem zespołu słownikowego było opracowanie metodologii wyboru i opracowania haseł słownikowych. Szeroko omawiano objętość i wybór tekstów źródłowych. W czasie spotkania oba zespoły pracowały nad wersją testową pierwszej części słownika – Historia pogranicza.

DSC04073 DSC04078 DSC04070 DSC04003 cz-pl eu