Setkání realizátorů projektu v Opolí

Ve dnech 8.-10. září 2014 se konalo setkání realizátorů projektu v polském Opolí. Setkání začalo společným zasedáním, během kterého účastníci projednali stav práce na mapě pohraničí a pravidla zapisování ekvivalentů v geografické části slovníku. Pak se účastníci rozdělili do tří pracovních skupin: technické, překladové a slovníkové (za účastí pozvaných hostů z Ruska). Během následujících dvou dnů účastníci setkání pokračovali v práci v menších skupinách. V poslední den byl projednán stav práce na mapě, slovníku a monografii, pak byl stanoven rozvrh další práce, účastníci projednali také jiné administrativní otázky projektu.

W dniach 8-10 września 2014 doszło do spotkania realizatorów projektu w Opolu. Spotkanie zaczęło się od ogólnego posiedzenia, podczas którego omówiono stan zaawansowania prac nad mapą pogranicza oraz zasady zapisywania ekwiwalentów w geograficznej części słownika. Następnie realizatorzy pracowali już podzieleni na trzy grupy robocze: techniczną, przekładową i słownikową z udziałem zaproszonych ekspertów z Rosji. W ciągu kolejnych dwóch dni kontynuowano prace w podzespołach. Na koniec omówiono stan prac nad mapą, słownikiem i monografią, a także ustalono harmonogram dalszych prac i omówiono inne sprawy administracyjne projektu.

DSC_0040 DSC_0043 DSC_0063 DSC_0064 cz-pl eu