Projekt

Tříletý projekt Univerzity pro své pohraničí/Uniwersytety na rzecz pogranicza vznikl za podpory Evropské unie v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013 a je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Číslo projektu CZ.3.22/2.3.00/12.03352, prioritní osa 22.2. Podpora rozvoje podnikatelského prostředí a cestovního ruchu, oblast podpory 22.2.3 Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání; plánované ukončení projektu únor 2015.