Harmonogram

Popis společných aktivit projektu

Všechny aktivity v projektu budou realizovány společně s partnerem a budou se vzájemně doplňovat.

 1. společná práce nad tvorbou interaktivní informační mapy příhraničních vybraných regionů (psaní textů, překlady, pořizování map, tras, nahrávek video, ozvučení, fotodokumentace),
 2. organizace společných pracovních setkání, překladatelských a slovníkových workshopů,
 3. vytvoření internetových stránek projektu a elektronické verze slovníku,
 4. vytvoření a zprovoznění interaktivní mapy,
 5. zpracování metodologie a hesel pro slovník pohraničí,
 6. předání výsledků projektu cílovým skupinám,
 7. vybavení pracovny určené k realizaci projektu.

Harmonogram projektu – vedoucí český partner

 • 3/ 2013 založení internetových stránek projektu a zahajovací konference 
 • 4/ 2013 vybavení pracovny pro realizaci projektu 
 • 4/ 2013 zpracování a výběr reklamních předmětů
 • 4/ 2013 výjezdní pracovní zasedání realizačního týmu
 • 10/2013 zprovoznění verze beta interaktivní mapy 
 • 7/2014 slovníkový workshop 
 • 1/2015 výjezdní pracovní zasedání realizačního týmu 
 • 2/2015 zprovoznění finální verze interaktivní mapy

Harmonogram projektu – polský partner

 • 7/2013 slovníkový workshop 
 • 9/2013 vybavení lexikografické pracovny IFW
 • 4/2014 studentský workshop
 • 9/2014 výjezdní pracovní zasedání realizačního týmu
 • 12/2014 zpracování elektronické podoby mapy 
 • 2/2015 závěrečná konference 
 • 2/2015 vydání Polsko-česko-ruského slovníku pohraničí, monografie