Partneři

Vedoucí český partner projektu:
Univerzita Palackého v Olomouci, sekce polské filologie Katedry slavistiky Filozofické fakulty.

Vedoucí celého projektu:
Doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D.

Členové českého realizačního týmu:
manažer, administrativní pracovník + 9 odborných pracovníků, 2 doktorandi

Polský partner:
Opolská univerzita Opole, Institut Východoslovanských Filologií OU

Kierownik polskiego zespołu:
Prof. dr hab. Wojciech Chlebda

Członkowie polskiego zespołu projektu:
manažer, administrativní pracovník, účetní + 10 odborných pracovníků