Cíle

Hlavní cíl projektu

Hlavním cílem projektu je vytvoření česko-polské internetové platformy v podobě interaktivní mapy příhraničních regionů, která bude sloužit jako komunikační a informační platforma pro všechny uživatele, tedy nejen pro studenty, ale pro všechny, kteří se zajímají o své pohraničí a o jeho historii, turistiku a kulturu. Tím chtějí univerzity přispět k propagaci krajů ležících v pohraničí v povědomí Čechů a Poláků, a vykročit tak i mimo univerzitní prostředí. Poznávání společného kulturního a historického dědictví českého a polského pohraničí, rozšíření edukační nabídky o předměty s bohemistickou orientací (OU), otevření specializace Cizí jazyky v turistice a Jazyk byznysu, příprava studentů k poznávání regionů a využití těchto poznatků v profesní přípravě. Vytvoření internetové česko-polské komunikační platformy v podobě interaktivní infomapy příhraničních regionů a slovníku idiomatik s tematikou pohraničí.

Specifické cíle

  1. Společné zpracování polsko-česko-ruského tematického slovníku ekvivalentů zaměřeného na problematiku dějin a současnosti polsko-českého pohraničí a Evropské unie.
  2. Společné vytvoření interaktivní informační mapy polsko-českého pohraničí s vyznačenými a popsanými místy s turistickým, historickým nebo kulturním významem.
  3. Společné zpracování monografie na téma možností vedení integrované interdisciplinární analýzy problematiky zkoumání pohraničí.

Cílové skupiny projektu

Cílovou skupinou jsou studenti a vyučující obou univerzit, zvláště se slavistickým zaměřením. Dále jsou to všechny organizace poskytující služby v oblasti turistiky, vzdělávání a také muzea, informační centra, školy, samosprávy fungující v příhraničních regionech; ti jsou částečnými odběrateli výsledků projektu (zvlášť pokud jde o využití interaktivní mapy a slovníku). Cílem je vytvoření komunikační platformy pro spolupráci vysokých škol s veřejností a veřejnými institucemi.