Historie

Univerzity pro své pohraničí/Uniwersytety na rzecz pogranicza je v pořadí již čtvrtým projektem Evropské unie, jehož řešení se zúčastňuje vedoucí partner projektu = Univerzita Palackého v Olomouci, sekce polské filologie Katedry slavistiky Filozofické fakulty ve spolupráci s polským partnerem = Opolská univerzita Opole, Institut Východoslovanských Filologií OU. Zakončení projektu je naplánováno na únor 2015.

Přehled předchozích projektů:

  1. Český tým se podílel na řešení projektu Socrates II, podprogramu Lingua 1, č. grantu 113755-CP-I-2004-I-PL-Lingua-L1, jenž byl výsledkem spolupráce šesti univerzit a úspěšně byl zakončen v září 2007 a jeho výsledky jsou umístěny na http://www.slavic-net.org/.
  2. Obdobně úspěšně byl v prosinci 2010 zakončen projekt Česko-polské kulturně vzdělávací partnerství /Czesko-polskie partnerstwo kulturou-dydaktyczne, jehož vedoucím partnerem byla Univerzita Palackého, sekce polské filologie Katedry slavistiky FF UP a jehož výsledky jsou umístěny na http://czpl.polonistika.upol.cz/.
  3. Na probíhajícím řešení třetího projektu Česko-polské lexikografické centrum/Czesko-polskie centrum leksykograficzne se podílejí: vedoucí partner projektu = Univerzita Palackého v Olomouci, sekce polské filologie Katedry slavistiky Filozofické fakulty a polský partner = Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu. Zakončení projektu je naplánováno na květen 2014.