Inaugurační konference v Olomouci

Ve dnech 24.-25. října 2013 se konala konference inaugurující působení Česko-polského lexikografického centra, vedeného při Sekci polonistiky katedry slavistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Hlavním cílem konference „Srovnávací aspekt lexikologie: teorie a praxe” bylo setkání zástupců všech vysokých škol působících v Centru a také jednání na téma současné lexikologie, především těch tematických okruhů, které jsou předmětem vědeckých zájmů Centra. Konference začala 24. října v 9.30 hod. Zahájila ji doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, UP) inauguračním příspěvkem „Česko-polské lexikografické centrum: úspěchy a výzvy”. Po tom optimistickém úvodu následovalo jednání v sekcích. První sekce se zúčastnili prof. Wojciech Chlebda (Uniwersytet Opolski, UO) s příspěvkem „Tytuły jako obiekt słownikowej konfrontacji przekładowej”, Daniel Borysowski (UO) s příspěvkem „O sposobach ustalania elementarnych odpowiedniości przekładowych dla Podręcznego idiomatykonu polsko-rosyjskiego”, Barbara Chlebda (UO) s příspěvkem „Wypowiedzenia sprzyjające nawiązaniu i podtrzymaniu kontaktu w słowniku przekładowym” a dr Radosław Marcinkiewicz (UO) s příspěvkem „Decyzje podejmowane przez leksykografów jako niezamierzone źródło propagowania błędów językowych”. V druhé sekci jednali: Mgr. Iwona Burešová-Wania, Ph.D. (UP) s příspěvkem „Polsko-český slovník terminologie Evropské unie”, dr Franciszka Witkowska-Michna (UO) s příspěvkem „Problematyka przekładu jednostek języka branżowego”, dr Irena Danecka (UO) s příspěvkem „Eponimy frazeologiczne w słowniku przekładowym” a dr Alicja Przyszlak (UO) s příspěvkem „Nazwy muzeów Polski i Europy jako obiekt kodyfikacji leksykograficznej”. V poslední sekci toho dne jednali: prof. Mieczysław Balowski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa v Ratiboři, PWSZ) s příspěvkem „Polsko-czeski słownik terminologiczny: możliwości i ograniczenia”, Sebastian Taboł (PWSZ) s příspěvkem „Zintegrowany system służb ratowniczych w Polsce i w Czechach”, Justyna Kościukiewicz (PWSZ) s příspěvkem „Polsko-czeska terminologia GOPR” a Anna Wróblewska (PWSZ) s příspěvkem „Straż Graniczna w Polsce i w Czechach”.

Druhý den konference začal jednáním sekce ve složení: doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D. (UP) s příspěvkem „Słownik pogranicza – prezentace vstupních výsledků”, dr Michał Hanczakowski (UP) s příspěvkem „Instytucjonalne ekwiwalenty terminów prawnych oraz prawniczych w polskich i czeskich słownikach”, Marcin Wągiel (UP) s příspěvkem „Slovanské ekvivalenty terminologie formální lingvistiky na příkladu polštiny a češtiny” a Aleksandra Starzyńska (UP) s příspěvkem „W poszukiwaniu ekwiwalencji terminologicznej w polsko-czeskiej korespondencji handlowej”. V druhé sekci toho dne jednaly: Iveta Pernická (UP) s příspěvkem „Terminologie cestovního ruchu v češtině a polštině”, dr Jadwiga Tarsa (UO) s příspěvkem „Internetowe słowniki slangu”, dr Joanna Maksym-Benczew (PWSZ) s příspěvkem „Polsko-czeska terminologia związana z zarządzaniem kryzysowym” a Izabela Szulc (UP) s příspěvkem „Terminologie Evropské unie jako překladatelský problém”. V 13.15 hod. se konalo oficiální ukončení konference. Zbytek dne strávili účastníci konference na pracovních workshopech.

 

W dniach 24-25 października 2013 odbyła się konferencja inaugurująca działalność Czesko-Polskiego Centrum Leksykograficznego, działającego przy Sekcji Polonistyki  Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu. Konferencja zatytułowana „Porównawczy aspekt leksykologii: teoria i praktyka” miała na celu spotkanie przedstawicieli wszystkich uczelni wyższych zaangażowanych w działalność Centrum oraz dyskusję na temat współczesnej leksykologii ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień tematycznych, które są przedmiotem zainteresowań badawczych Centrum. Konferencja rozpoczęła się 24 października o godz. 9:30. Konferencję otworzyła Doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D. (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, UP) referatem inauguracyjnym zatytułowanym „Česko-polské lexikografické centrum: úspěchy a výzvy”. Po tym optymistycznym wstępie nastąpiła dyskusja w sekcjach. W pierwszej sekcji spotkali się prof. Wojciech Chlebda (Uniwersytet Opolski, UO) z referatem „Tytuły jako obiekt słownikowej konfrontacji przekładowej”, Daniel Borysowski (UO) z referatem „O sposobach ustalania elementarnych odpowiedniości przekładowych dla Podręcznego idiomatykonu polsko-rosyjskiego”, Barbara Chlebda (UO) z referatem „Wypowiedzenia sprzyjające nawiązaniu i podtrzymaniu kontaktu w słowniku przekładowym” oraz dr Radosław Marcinkiewicz (UO) z referatem „Decyzje podejmowane przez leksykografów jako niezamierzone źródło propagowania błędów językowych”. W drugiej sekcji dyskutowali: Mgr. Iwona Burešová-Wania, Ph.D. (UP) z referatem „Polsko-český slovník terminologie Evropské unie”, dr Franciszka Witkowska-Michna (UO) z referatem „Problematyka przekładu jednostek języka branżowego”, dr Irena Danecka (UO) z referatem „Eponimy frazeologiczne w słowniku przekładowym” oraz dr Alicja Przyszlak (UO) z referatem „Nazwy muzeów Polski i Europy jako obiekt kodyfikacji leksykograficznej”. W ostatniej sekcji tego dnia wzięli udział: prof. Mieczysław Balowski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, PWSZ) z referatem „Polsko-czeski słownik terminologiczny: możliwości i ograniczenia”, Sebastian Taboł (PWSZ) z referatem „Zintegrowany system służb ratowniczych w Polsce i w Czechach”, Justyna Kościukiewicz (PWSZ) z referatem „Polsko-czeska terminologia GOPR” oraz Anna Wróblewska (PWSZ) z referatem „Straż Graniczna w Polsce i w Czechach”.

Kolejny dzień konferencji zaczął się od dyskusji w sekcji w składzie: Doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D. (UP) z referatem „Słownik pogranicza – prezentace vstupních výsledků”, dr Michał Hanczakowski (UP) z referatem „Instytucjonalne ekwiwalenty terminów prawnych oraz prawniczych w polskich i czeskich słownikach”, Marcin Wągiel (UP) z referatem „Slovanské ekvivalenty terminologie formální lingvistiky na příkladu polštiny a češtiny” oraz Aleksandra Starzyńska (UP) z referatem „W poszukiwaniu ekwiwalencji terminologicznej w polsko-czeskiej korespondencji handlowej”. W drugiej sekcji tego dnia spotkały się: Iveta Pernická (UP) z referatem „Terminologie cestovního ruchu v češtině a polštině”, dr Jadwiga Tarsa (UO) z referatem „Internetowe słowniki slangu”, dr Joanna Maksym-Benczew (PWSZ) z referatem „Polsko-czeska terminologia związana z zarządzaniem kryzysowym” oraz Izabela Szulc (UP) z referatem „Terminologie Evropské unie jako překladatelský problém”. O 13:15 miało miejsce oficjalne zakończenie konferencji. Resztę dnia uczestnicy konferencji spędzili na warsztatach roboczych.

Clipboard01 DSC03964 DSC03963 DSC03984 cz-pl eu