Archiv pro měsíc: Březen 2014

Inaugurační konference v Olomouci

Ve dnech 24.-25. října 2013 se konala konference inaugurující působení Česko-polského lexikografického centra, vedeného při Sekci polonistiky katedry slavistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Hlavním cílem konference „Srovnávací aspekt lexikologie: teorie a praxe” bylo setkání zástupců všech vysokých škol působících v Centru a také jednání na téma současné lexikologie, především těch tematických okruhů, které jsou předmětem vědeckých zájmů Centra. Konference začala 24. října v 9.30 hod. Zahájila ji doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, UP) inauguračním příspěvkem „Česko-polské lexikografické centrum: úspěchy a výzvy”. Po tom optimistickém úvodu následovalo jednání v sekcích. První sekce se zúčastnili prof. Wojciech Chlebda (Uniwersytet Opolski, UO) s příspěvkem „Tytuły jako obiekt słownikowej konfrontacji przekładowej”, Daniel Borysowski (UO) s příspěvkem „O sposobach ustalania elementarnych odpowiedniości przekładowych dla Podręcznego idiomatykonu polsko-rosyjskiego”, Barbara Chlebda (UO) s příspěvkem „Wypowiedzenia sprzyjające nawiązaniu i podtrzymaniu kontaktu w słowniku przekładowym” a dr Radosław Marcinkiewicz (UO) s příspěvkem „Decyzje podejmowane przez leksykografów jako niezamierzone źródło propagowania błędów językowych”. V druhé sekci jednali: Mgr. Iwona Burešová-Wania, Ph.D. (UP) s příspěvkem „Polsko-český slovník terminologie Evropské unie”, dr Franciszka Witkowska-Michna (UO) s příspěvkem „Problematyka przekładu jednostek języka branżowego”, dr Irena Danecka (UO) s příspěvkem „Eponimy frazeologiczne w słowniku przekładowym” a dr Alicja Przyszlak (UO) s příspěvkem „Nazwy muzeów Polski i Europy jako obiekt kodyfikacji leksykograficznej”. V poslední sekci toho dne jednali: prof. Mieczysław Balowski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa v Ratiboři, PWSZ) s příspěvkem „Polsko-czeski słownik terminologiczny: możliwości i ograniczenia”, Sebastian Taboł (PWSZ) s příspěvkem „Zintegrowany system służb ratowniczych w Polsce i w Czechach”, Justyna Kościukiewicz (PWSZ) s příspěvkem „Polsko-czeska terminologia GOPR” a Anna Wróblewska (PWSZ) s příspěvkem „Straż Graniczna w Polsce i w Czechach”.

Druhý den konference začal jednáním sekce ve složení: doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D. (UP) s příspěvkem „Słownik pogranicza – prezentace vstupních výsledků”, dr Michał Hanczakowski (UP) s příspěvkem „Instytucjonalne ekwiwalenty terminów prawnych oraz prawniczych w polskich i czeskich słownikach”, Marcin Wągiel (UP) s příspěvkem „Slovanské ekvivalenty terminologie formální lingvistiky na příkladu polštiny a češtiny” a Aleksandra Starzyńska (UP) s příspěvkem „W poszukiwaniu ekwiwalencji terminologicznej w polsko-czeskiej korespondencji handlowej”. V druhé sekci toho dne jednaly: Iveta Pernická (UP) s příspěvkem „Terminologie cestovního ruchu v češtině a polštině”, dr Jadwiga Tarsa (UO) s příspěvkem „Internetowe słowniki slangu”, dr Joanna Maksym-Benczew (PWSZ) s příspěvkem „Polsko-czeska terminologia związana z zarządzaniem kryzysowym” a Izabela Szulc (UP) s příspěvkem „Terminologie Evropské unie jako překladatelský problém”. V 13.15 hod. se konalo oficiální ukončení konference. Zbytek dne strávili účastníci konference na pracovních workshopech.

 

W dniach 24-25 października 2013 odbyła się konferencja inaugurująca działalność Czesko-Polskiego Centrum Leksykograficznego, działającego przy Sekcji Polonistyki  Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu. Konferencja zatytułowana „Porównawczy aspekt leksykologii: teoria i praktyka” miała na celu spotkanie przedstawicieli wszystkich uczelni wyższych zaangażowanych w działalność Centrum oraz dyskusję na temat współczesnej leksykologii ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień tematycznych, które są przedmiotem zainteresowań badawczych Centrum. Konferencja rozpoczęła się 24 października o godz. 9:30. Konferencję otworzyła Doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D. (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, UP) referatem inauguracyjnym zatytułowanym „Česko-polské lexikografické centrum: úspěchy a výzvy”. Po tym optymistycznym wstępie nastąpiła dyskusja w sekcjach. W pierwszej sekcji spotkali się prof. Wojciech Chlebda (Uniwersytet Opolski, UO) z referatem „Tytuły jako obiekt słownikowej konfrontacji przekładowej”, Daniel Borysowski (UO) z referatem „O sposobach ustalania elementarnych odpowiedniości przekładowych dla Podręcznego idiomatykonu polsko-rosyjskiego”, Barbara Chlebda (UO) z referatem „Wypowiedzenia sprzyjające nawiązaniu i podtrzymaniu kontaktu w słowniku przekładowym” oraz dr Radosław Marcinkiewicz (UO) z referatem „Decyzje podejmowane przez leksykografów jako niezamierzone źródło propagowania błędów językowych”. W drugiej sekcji dyskutowali: Mgr. Iwona Burešová-Wania, Ph.D. (UP) z referatem „Polsko-český slovník terminologie Evropské unie”, dr Franciszka Witkowska-Michna (UO) z referatem „Problematyka przekładu jednostek języka branżowego”, dr Irena Danecka (UO) z referatem „Eponimy frazeologiczne w słowniku przekładowym” oraz dr Alicja Przyszlak (UO) z referatem „Nazwy muzeów Polski i Europy jako obiekt kodyfikacji leksykograficznej”. W ostatniej sekcji tego dnia wzięli udział: prof. Mieczysław Balowski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, PWSZ) z referatem „Polsko-czeski słownik terminologiczny: możliwości i ograniczenia”, Sebastian Taboł (PWSZ) z referatem „Zintegrowany system służb ratowniczych w Polsce i w Czechach”, Justyna Kościukiewicz (PWSZ) z referatem „Polsko-czeska terminologia GOPR” oraz Anna Wróblewska (PWSZ) z referatem „Straż Graniczna w Polsce i w Czechach”.

Kolejny dzień konferencji zaczął się od dyskusji w sekcji w składzie: Doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D. (UP) z referatem „Słownik pogranicza – prezentace vstupních výsledků”, dr Michał Hanczakowski (UP) z referatem „Instytucjonalne ekwiwalenty terminów prawnych oraz prawniczych w polskich i czeskich słownikach”, Marcin Wągiel (UP) z referatem „Slovanské ekvivalenty terminologie formální lingvistiky na příkladu polštiny a češtiny” oraz Aleksandra Starzyńska (UP) z referatem „W poszukiwaniu ekwiwalencji terminologicznej w polsko-czeskiej korespondencji handlowej”. W drugiej sekcji tego dnia spotkały się: Iveta Pernická (UP) z referatem „Terminologie cestovního ruchu v češtině a polštině”, dr Jadwiga Tarsa (UO) z referatem „Internetowe słowniki slangu”, dr Joanna Maksym-Benczew (PWSZ) z referatem „Polsko-czeska terminologia związana z zarządzaniem kryzysowym” oraz Izabela Szulc (UP) z referatem „Terminologie Evropské unie jako překladatelský problém”. O 13:15 miało miejsce oficjalne zakończenie konferencji. Resztę dnia uczestnicy konferencji spędzili na warsztatach roboczych.

Clipboard01 DSC03964 DSC03963 DSC03984 cz-pl eu

 

 

 

Slovníkové workshopy Jarnołtówek

Ve dnech 5.-7. července 2013 se konaly 3denní slovníkové workshopy v polském Jarnoltówku. Workshopy uspořádal polský tým Česko-polského lexikografického centra. Workshopy se konaly za účasti zástupců české skupiny projektu. Během workshopů polský partner připomenul teoretické základy naplánovaného trojjazyčného „Slovníku pohraničí“ a podrobné návrhy řešení struktury slovníku, jeho rozsahu, pravidel určování ekvivalentů v druhém jazyce a pravidel jejich zapisování. Partneři stanovili složení autorských týmů jednotlivých kapitol slovníku a podrobný plán práce. Zbývající část workshopů byla věnována společné práci na dvou kapitolách slovníku, řešení technických otázek, oboustranným jazykovým konzultacím a ověření stanovených řešení.

W dniach 5-7 lipca 2013 r. odbyły się trzydniowe warsztaty słownikowe w Jarnołtówku. Warsztaty zorganizował polski zespół Czesko-polskiego Centrum Leksykograficznego, a wzięli w nich udział również przedstawiciele strony czeskiej. W czasie warsztatów polscy realizatorzy przypomnieli podstawowe założenia teoretyczne zaplanowanego 3-języcznego „Słownika pogranicza“ oraz szczegółowe propozycje dotyczące struktury słownika, jego objętości, zasad ustalania ekwiwalentów drugojęzycznych i zasad ich zapisu. Ustalono składy autorów poszczególnych rozdziałów słownika i szczegółowy harmonogram prac. Pozostałą część warsztatów poświęcono wspólnej pracy nad dwoma rozdziałami słownika, rozwiązywaniem kwestii technicznych, wzajemnym konsultacjom językowym i weryfikacji znalezionych rozwiązań.

DSCN9567 DSCN9563 DSCN9547 DSCN9537 cz-pl eu

Výjezdní zasedání v Pustevnách

Ve dnech 9.-12. 5. 2013 se konalo výjezdní zasedání členů Česko-polského lexikografického centra v Pustevnách na Horní Bečvě. Bylo to první společné vícedenní pracovní zasedání účastníků projektu. Zasedání se zúčastnilo 5 zástupců Univerzity Palackého, kteří se budou podílet na tvorbě mapy a slovníku, dále pak administrativní pracovník Univerzity Palackého Michaela Dadáková a 8 členů polského týmu. Po straně Univerzity Palackého se zasedání zúčastnili: Doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D., PhDr. Milena Machalová, Doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc., Mgr. Jan Jeništa, Ph.D., a Iveta Pernická. Polský tým se stavil ve složení: prof. Wojciech Chlebda, dr Irena Danecka, Barbara Chlebda, dr Franciszka Witkowska-Michna, Daniel Borysowski, dr Jadwiga Tarsa, dr Alicja Przyszlak a dr Tamara Milutina. Cílem setkání bylo doladit harmonogram realizace projektu a zejména práce ve dvou pracovních skupinách (slovníkové a mapařské). Na začátku byly vytvořeny dva pracovní týmy a zvoleni jejich vedoucí. Vedoucím kartografického týmu byl zvolen Jan Jeništa, a slovníkový tým vedl Wojciech Chlebda. Tyto týmy pak v následujících dnech pracovali v samostatných pracovních skupinách. Mapařský tým měl za úkol vytvořit a schválit návrhy na zpracování mapy, podklady si přivezli každý z partnerů zvlášť. V průběhu pobytu diskutovali a precizovali obsah mapy, výsledkem byl pak jednotný návrh zpracování a náplně mapy. Slovníkový tým měl za úkol vypracovat metodologii výběru a zpracování slovníkových hesel. Hodně se diskutovalo o rozsahu a výběru zdrojových textů. V průběhu pobytu oba týmy pracovaly nad zkušební verzí první části slovníku-Dějiny pohraničí.

W dniach 9-12. 5. 2013 odbyło się spotkanie pozamiejscowe członków Czesko-Polskiego Centrum Leksykograficznego w miejscowości Pustevny na Horní Bečvie w Republice Czeskiej. Było to pierwsze wspólne, kilkudniowe spotkanie robocze uczestników projektu.W spotkaniu wzięło udział    5 przedstawicieli Uniwersytetu Palackiego, którzy będą brać udział w tworzeniu mapy i słownika, pracownik administracyjny Uniwersytetu Palackiego  Michaela Dadáková, a także 8 członków polskiego zespołu. Ze strony Uniwersytetu Palackiego w spotkaniu wzięli udział: Doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D., PhDr. Milena Machalová, Doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc., Mgr. Jan Jeništa, Ph.D., oraz Iveta Pernická. Zespół polski przyjechał w składzie: prof. Wojciech Chlebda, dr Irena Danecka, Barbara Chlebda, dr Franciszka Witkowska-Michna, Daniel Borysowski, dr Jadwiga Tarsa, dr Alicja Przyszlak oraz dr Tamara Milutina. Celem spotkania była koordynacja harmonogramu realizacji projektu i przede wszystkim praca w dwóch grupach roboczych (słownikowej i kartograficznej). Na początku utworzono dwie grupy robocze i wybrano ich koordynatorów. Koordynatorem zespołu kartograficznego został Jan Jeništa, zaś zespołem słownikowym kierował Wojciech Chlebda.W kolejnych dniach zespoły te pracowały w samodzielnych grupach roboczych. Zadaniem zespołu kartograficznego było stworzenie i zatwierdzenie projektów opracowania mapy. Potrzebne materiały przywiózł ze sobą każdy z partnerów. W czasie spotkania zespół omawiał i precyzował zawartość mapy, czego efektem był ujednolicony projekt opracowania   i zawartości mapy. Zadaniem zespołu słownikowego było opracowanie metodologii wyboru i opracowania haseł słownikowych. Szeroko omawiano objętość i wybór tekstów źródłowych. W czasie spotkania oba zespoły pracowały nad wersją testową pierwszej części słownika – Historia pogranicza.

DSC04073 DSC04078 DSC04070 DSC04003 cz-pl eu