Pozvánka na zahajující konferenci

cz-pleu

 

 

 

Univerzity pro své pohraničí/ Uniwersytety na rzecz pogranicza

POZVÁNKA
sekce polské filologie
katedry slavistiky Filozofické fakulty v Olomouci,
ul. Vodární 6, 771 80 Olomouc,
tel. 585 633 543, fax: 585 633 700,
e-mail: ivana.dobrotova@upol.cz

pořádá dne 2. 4. 2013
v prostorách sekce polské filologie, uč. 340

ZAHAJUJÍCÍ KONFERENCI

Program konference:

I. zahájení – 11:00 – 11:15 hod. – úvodní prezentace projektu Univerzity pro své pohraničí/Uniwersytety na rzecz pogranicza – vedoucí projektu – doc. I. Dobrotová a vedoucí řešitelského týmu polského partnera – prof. W. Chlebda

II. 11:15 – 11:30 hod. – prezentace dosavadních projektů prof. M. Sobotková

III. 11: 30– 14:00 – jednání v sekcích
a) sekce pro tvorbu Polsko-česko-ruského slovníku pohraničí: plán společných postupů, harmonogram činností (uč. 341), závěry

b) sekce pro tvorbu interaktivní informační mapy polsko-českého pohraničí: plán společných postupů, harmonogram činností (uč. 340), závěry

IV. 14: 00 hod. – občerstvení (uč. 333)

V. 14:30 – 17:00 hod. – prezentace závěrů a další harmonogram činností obou sekcí, diskuse, návrhy

VI. Ukončení zahajující konference – vedoucí projektu doc. I. Dobrotová
Prof. dr. hab. Wojciech Chlebda doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D.
vedoucí řešitelského týmu polského partnera vedoucí projektu

Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007–2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.